اشتباهات لپ تاپ

اشتباهاتی که عمر لپ تاپ را کوتاه می کند!

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که لپ تاپ را روی پایتان می گذارید و با آن کار می کنید، یا لپ تاپتان همواره به برق وصل است، در دسته کاربرانی قرار می گیرید که عامل بیشتر خرابی بیشتر