مجهز به دستگاهMRT PRO

مجهز به دستگاهMRT PRO

MRT  ابزاری ساخته شده توسط  مبتکران ما در لابراتوار MRT می باشد . MRT PRO  ابزاری مرکب از نرم افزاری و سخت افزار می باشد که در هر دو زمینه تعمیر و بازیابی اطلاعات هارددیسک بسیار کارآمد و پیشرفته است. ابزار شامل دو بخش سخت افزاری می باشد، بخش اول کارت ویژه کنترل  MRT ، قابلیت این را دارد تا دو هارددیسک را بصورت هم زمان تعمیر و یا در همان زمین بازیابی اطلاعات کند و همچنین بخش دوم لوازم کارآمد اضافی جانبی. به واسطه تکنولوژی سخت افزاری پشرفته ما ، تعمیرات هارددیسک ها ( مانند تعمیر بدسکتور ) و اصلاح فرم ویر آنچنان  قابل اجرا است که در کارخانه به فرم ویر و میکروکد ها دسترسی دارند. در سمتی دیگر نرم افزار قراردارد که MRT  ابزارهای حرفه ای  مختلف و  زیادی را برای حرفه ای های IT و کارشناسان کالبد شکافی دیجیتالی ارائه می کند ازجمله ویژگی  “ Data Explore” 

Created by the innovators at MRT LABORATORY, MRT Pro is a combination of software and hardware that specializes in both HDD repair and data recovery. Comprised of two parts, the hardware aspect has a special MRT SATA controller card, which allows two HDDs to be repaired simultaneously, as well as some additional accessories. Through the advanced hardware technology, the repair of HDDs (such as bad sector repair), recovery of firmware can be conducted at factory mode where firmware and microcode is accessible. On the software side, MRT has various specialized tools for professional IT and digital forensic experts, including a “data explore” feature.