لیست بایوس لپ تاپ لنوو

جهت درخواست بایوس تماس بگیرید لیست زیر فقط تعداد کمی از بایوس ها میباشد

 

 

G500 VIWGP-GR LA-9631P REV-1.0 Bios

Lenovo G570 La-675AP Rev1.0

Lenovo N480=4=MB5238-BM5238

LU15 UMA MB 09253-1 48.4EC02.011 2 MB

z51-70