دستگاه حضور غیاب علم و صنعت

دستگاه حضور و غیاب ST-Pro مجهز به سنسور اثر انگشت کارت خوان قیمت ویژه:هزار تومان
دستگاه حضور و غیاب  ST-VISION مجهز به سنسور اثر انگشت کارت خوان و تشخیص چهره قیمت ویژه: هزار تومان

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه حضور و غیاب ST-Shine مجهز به سنسور اثر انگشت کارت خوان و تشخیص چهره قیمت ویژه:هزار تومان
دستگاه حضور غیاب ST-Face 160 مجهز به سنسور اثر انگشت کارت خوان و تشخیص چهره قیمت ویژه:

جهت خرید دستگاه های فوق با با تماس بگیرید :09113208133